sábado, 8 de diciembre de 2012

HOMOPHONES - Homófonos (misma pronunciación)


You learn something every day if you pay attention. ~Ray LeBlond